Vad är Elan för forskningsprogram?

Elan förklarade sambandet mellan attityder och elförbrukning

ELAN introducerades 1998. Bakom projektet fanns målsättningen att öka kunskapen hos människor och organisationer angående hur beteende och värderingar inverkar på elanvändningen i samhället. Energi–myndigheten finansierade 40 procent av projektet, diverse energiföretag finansierade övriga 60 procent.

Kunskapen om hur beteende och värderingar avspeglas i energianvändningen är till stor nytta för både energiföretag och myndigheter, för det råder inte några tvivel om att det finns ett samband – beteende och värderingar har stor inverkan i samhällets gemensamma energianvändning.

Genom ökad kunskap i frågan hoppades man minska energiförbrukningen. ELAN var därför ett viktigt projekt ur hållbarhets- och miljöperspektiv. Minskad energiförbrukning är till stor nytta för hela samhället – både vad gäller ekonomi och miljö. Projektet har därför fått motta mycket ros för sitt viktiga arbete.

Mellan 2006 och 2009 tog Elan fram flera intressanta rapporter. Några särskilt intressanta rapporter var ”Energitjuv eller sparverktyg?”, ”Att följa elpriset bättre”, ”Småskalig elproduktion för en hållbar utveckling”, ”Mätaren kommer!”, ”Mätaren kom – vad hände?” samt ”Timmätning för alla. Nytta, regelverk och ekonomi”.

ELAN bestod av fyra delprogram – förbättrad inomhusmiljö i lokaler, effekthushållning i byggnader, relationsdynamik inom energitjänstområdet, energianvändning, innemiljö och beteendevetenskap samt hushållens aktivitetsmönster och elanvändning. Respektive delprogram arbetade mot sina egna mål.

Som tidigare nämnt finansierades ELAN av Energimyndigheten samt diverse energiföretag. Och det var inte vilka energiföretag som helst, utan följande – Alvesta Energi AB, Borlänge Energi AB, E.ON Sverige AB, Fortum, Göteborgs Energi AB, Jämtkraft AB, Skellefteåkraft AB, Varberg Energi AB, Vattenfall AB, Umeå Energi AB samt Öresundskraft AB.

Projektet är sedan några år tillbaka avslutat. Hur det fick, vad ELAN kom fram till, har aldrig blivit officiellt. Förhoppningsvis fungerar projektet som underlag i det fortsatta arbetet med att minska energiförbrukningen som anstränger vår miljö. Beteende och värderingar ska inte sätta käppar i hjulet för något så viktigt som miljön. Därför är det viktigt att människor funderar över sin energianvändning.

Elan